Newsletter

POBIERZ DARMOWE E-BOOKI
i zapewnij sobie dostęp do informacji na temat systemów zarządzania jakością ISO 9001.


Zapisz się na
CAŁKOWICIE DARMOWY

newsletter.

 Zgadzam się z politykąprywatności
Strefa Pełnomocnika

Cele jakości

Cele jakości budzą wiele emocji – a właściwie nie same cele , ale ich formułowanie i dokumentowanie.


Jak zwykle powinniśmy wyjść od tego , czego żąda ISO 9001:


5.4.1 Cele dotyczące jakości

 

Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić ustanowienie celów dotyczących jakości dla odpowiednich funkcji i szczebli w  organizacji, łącznie z celami potrzebnymi do spełnienia wymagań dotyczących wyrobu (patrz 7.1a). Cele dotyczące jakości powinny być mierzalne i spójne z polityką jakości.

 Ok., czyli już wiemy, co chce norma. Ale jak to osiągnąć?

 

Po pierwsze: „najwyższe kierownictwo powinno zapewnić” – to znaczy, że cele jakości muszą być ustanowione w firmie. Jeśli muszą – to trzeba je udokumentować. Nie mogą być – jak nieraz słyszę – „w głowie szefa i on wie co chcemy osiągnąć i co trzeba zrobić”.

„Odpowiednie dla funkcji i szczebli” – nie można powierzyć celu produkcyjnego do osiągnięcia np. działowi księgowemu. Oznacza to również, że cele powinny być zróżnicowane i wyznaczone osoby za ich osiągnięcie.

 

„Łącznie z celami potrzebnymi do spełnienia wymagań dotyczących wyrobu” – cele powinny się odnosić również do poprawy jakości i/lub optymalizacji wyrobu (czy też usługi). Pozwala to uniknąć doskonalenia wyłącznie tylko samych wewnętrznych obszarów firmy – ale zmusza do zajęcia się tym, co jest najważniejsze dla klienta.

 

Cele dotyczące jakości powinny być mierzalne

Tu jest wiele niezrozumienia – a jest to przecież takie proste!

Czy cel „odchudzę się” jest celem mierzalnym?

NIE , nie jest.

Więc jak dobrze sformułować cel, aby był mierzalny?

Trzeba podać jednoznaczne kryteria osiągnięcia – co i kiedy ma być osiągnięte.

Czyli nasz cel poprawnie sformułowany będzie brzmiał:

„Odchudzę się o 5 kg do końca maja.”

 

 i spójne z polityką jakości

 

Pamiętasz, co norma mówi o polityce jakości? Że ma „stworzyć ramy dla celów jakości”. A tu jest powtórzenie tego innymi słowami. Jest więc pewne, że te dwa dokumenty powinny do siebie nawiązywać.

Wiesz już, że polityka jest ogólną deklaracją – a cele jakości mówią, jak tą ogólną deklarację chcemy konkretnie osiągnąć i kto to ma zrobić.

 

 

 

Podsumowując:

 

Dokumentując cele należy podać:

CO ma być zrobione? (określenie celu)

PRZEZ KOGO ma być zrobione? (odpowiedzialność, współpraca)

KIEDY ma być zrobione (realny termin)

JAK ma być zrobione? (jednoznaczne kryteria oceny realizacji)

ZA ILE ma być zrobione? (dostępne środki)

SKĄD WZIĄĆ ŚRODKI? (odpowiedzialność za zapewnienie dostępności środków)

 

WIĘCEJ O CELACH DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI MOŻESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ NA SZKOLENIU:
"JAK PRAWIDŁOWO WYZNACZYĆ CELE JAKOŚCI"

 

Czy stać Cię, żeby nie mieć 2 wyjątkowych e-booków?


         Audyt
     wewnętrzny
      systemów
     zarządzaniaoraz

 
   Komunikacja
       w świetle
       wymagań
       ISO 9001
OBIE POZYCJE
ZA DARMO
PRZY ZAPISANIU SIĘ
NA NEWSLETTER
 


Jak sprawić, żeby w Twojej firmie każdy znał swoje obowiązki, obieg dokumentów był jasny, sprzedaż rosła a reklamacje spadały?

    TO PROSTE:

WYPEŁNIJ FORMULARZ !!!Newsletter

POBIERZ DARMOWE E-BOOKI i zapewnij sobie dostęp do informacji na temat systemów zarządzania jakością ISO 9001.
Zapisz się na
newsletter CAŁKOWICIE ZA DARMO.

 

 Zgadzam się z polityką prywatności