Newsletter

POBIERZ DARMOWE E-BOOKI
i zapewnij sobie dostęp do informacji na temat systemów zarządzania jakością ISO 9001.


Zapisz się na
CAŁKOWICIE DARMOWY

newsletter.

 Zgadzam się z politykąprywatności
Strefa Audytora

Czym jest audyt wewętrzny?

Podając za normą terminologiczną ISO 9000:  Audyt wewnętrzny

  Systematyczny, niezależny i udokumentowany  proces uzyskiwania dowodu  z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu


 

Co to oznacza?

Systematyczny

 

Audyty wewnętrzne nie mają charakteru jednorazowej „akcji”. To cykl powtarzających się audytów co jakiś czas. Jak często? To zależy od samej firmy. Przyjęło się, że nie rzadziej niż raz w roku w każdym ze zidentyfikowanych procesów (komórek organizacyjnych [np. działów] albo stanowisk może być wiele w każdym z procesów).

 

Norma mówi również: audyty „należy zaplanować biorąc pod uwagę status i ważność procesów oraz audytowanych obszarów, jak też wyniki wcześniejszych audytów”. Oznacza to, nie mniej ni więcej tylko to, że audyty w jednych miejscach albo procesach ( np. bardziej istotnych; tam gdzie pojawia się najwięcej reklamacji; gdzie szczególnie zależy nam na poznaniu czy wszystko jest OK ) powinny być częstsze (np. co kwartał), a w innych rzadsze.

 

Niezależny

 

Ważne jest, aby audytorzy byli w rozsądnych granicach niezależni od audytowanego obszaru. Powód tego jest taki, że dużo trudniej jest być obiektywnym, gdy audytuje się własny obszar pracy.

 

Brak niezależności może powodować, że audytorzy w sposób świadomy lub nieświadomy będą zbyt łagodni lub zbyt ostrzy (aby to zrekompensować). Może to też spowodować, że audytor przegapi problemy, które są tak znajome, że już po prostu dla niego niezauważalne.


Udokumentowany

 

Nie masz wyboru – trzeba zrobić pewne zapisy z planowania, przygotowania i przeprowadzenia audytu.


Uzyskiwanie dowodu z audytu

 

Musisz zebrać dowody, - czyli potwierdzenie w postaci np. dokumentów, formularzy, rozmów, sposobów wykonywania czynności, w celu odpowiedzi na pytanie: czy działania przeprowadzone w audytowanych obszarach są przeprowadzane zgodnie z kryterium audytu.

Dowody musisz udokumentować (zapisać). Zapiszesz je najpierw na „brudno” podczas audytowania (pracujesz pod presją czasu i nie zawsze będziesz mógł zrobić to piękną polszczyzną od razu) i po określonym w procedurze audytów wewnętrznych czasie, przekażesz na „czysto” w Raporcie z audytu.


Kryterium audytu

 

To nic innego, jak dokument na zgodność z którym sprawdzasz, czy są realizowane czynności w obszarze audytowanym.

Może to być np.: procedura, instrukcja, umowa, opis procesu, plan pracy, regulamin itp. Bezwzględnie musisz znać dokument, na zgodność z którym będziesz audytował.


Obiektywna ocena

 

Tak jak w filmach o skorumpowanych prokuratorach i gliniarzach: te same dowody jednemu starczą żeby naciągnąć rzeczywistość i skazać oskarżonego, a drugi oceni te same dowody jako niewystarczające do posadzenia kogoś do celi. Ty masz ocenić tak, jak jest -  nic nie upiększać, ale i nie wyolbrzymiać.

Czy stać Cię, żeby nie mieć 2 wyjątkowych e-booków?


         Audyt
     wewnętrzny
      systemów
     zarządzaniaoraz

 
   Komunikacja
       w świetle
       wymagań
       ISO 9001Newsletter

POBIERZ DARMOWE E-BOOKI i zapewnij sobie dostęp do informacji na temat systemów zarządzania jakością ISO 9001.
Zapisz się na
newsletter CAŁKOWICIE ZA DARMO.

 

 Zgadzam się z polityką prywatności